Algemene Voorwaarden

‘Samen maken we het verschil!’ heeft een cursus aanbod. Deze algemene voorwaarden gaan over dit cursus aanbod. Als eerste wil ik benoemen dat ik graag feedback ontvang op mijn cursussen.
Het doel van het cursus aanbod is om mijn kennis en ervaring over autisme met andere te delen in het werkveld. Zowel in de Jeugdzorg als in het onderwijs.

Wanneer is deze voorwaarde van toepassing

Door het inschrijven aan een cursus accepteert de cursist de algemene voorwaarden van ‘Samen maken we het verschil!’.

Inschrijven

Op het moment dat je je hebt ingeschreven voor een online cursus ontvang je een mail. Je bent dan direct definitief ingeschreven.

Heb je je ingeschreven voor een cursus op locatie dan ontvang je binnen twee werkdagen een mail ter bevestiging. Hier geldt dat pas na jouw betaling de inschrijving definitief is.

Betalingen

‘Samen maken we het verschil!’ stuurt binnen 3 weken na inschrijving een factuur. ‘Samen maken we het verschil!” maakt hierbij gebruik van de gegevens die zijn ingevuld bij de aanmelding. De betalingstermijn is 30 dagen. Na ontvangst van je betaling is jouw inschrijving definitief.
Je ontvangt een waarschuwing als jouw plek in de cursus dreigt te vervallen door een te late betaling.
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij de cursus kun je gedeeltelijk een restitutie krijgen.
Bij afmelding;
-2 maanden van te voren ontvang je 75% van het cursusgeld terug.
-1 maand van te voren ontvang je 50 % van het cursusgeld terug.
-2 weken van te voren krijg je 25% van het cursusgeld terug.
-korter dan 2 weken van te voren krijg je 0% van het cursusgeld terug.

Wat als de cursus niet door kan gaan?

Indien een cursus niet door kan gaan of moet worden uitgesteld, dan is mijn streven je dat twee weken van te voren te laten horen. Kun je op de nieuwe datum niet dan krijg je jouw cursusgeld terug. Valt een cursus onverwachts uit door bijvoorbeeld ziekte, dan kan “Samen maken we het verschil!’ niet aansprakelijk gesteld worden voor misgelopen inkomsten of omzet of elke andere vorm van inkomensschade dan ook.
Bij een cursus zie je staan hoeveel deelnemers er moeten zijn wil een cursus doorgaan. Had je al betaald en gaat de cursus niet door krijg je uiteraard jouw geld terug.

Hoe werkt annuleren?

Een cursist heeft recht op annulering binnen 14 dagen na inschrijving. Dit is kosteloos en zonder opgaaf van reden. Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum dat jouw bericht bij ‘Samen maken we het verschil!’ binnenkomt.

Aansprakelijkheid

‘Samen maken we het verschil!’ is niet aansprakelijk voor (letsel) schade, vermissing of diefstal tijdens de cursussen. Schade aan derden, door de cursist toegebracht, is voor rekening van de betreffende cursist.
‘Samen maken we het verschil!’ is alleen aansprakelijk voor schade die toegebracht is door de docent van ‘Samen maken we het verschil!’.

Certificaat

Voor het verkrijgen van een certificaat dien je 90% van de tijd aanwezig te zijn en te slagen voor de eindtoetsen/thuisopdrachten.

Klachten

Voor klachten verwijs ik je naar het tabblad klachten.

Privacy en vertrouwelijkheid

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.  ‘Samen maken we het verschil!’ houdt zich aan de geldende privacywetgeving. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt.

De inhoud van de cursus en verspreiding daarvan.

Het eigendomsrecht van de inhoud van de cursus is van ‘Samen maken we het verschil!’. Er mogen geen opnamen verspreid worden die gemaakt zijn van de cursus. Het is niet toegestaan om de online cursus met meerdere personen te kijken.
De documenten mogen door de cursist voor eigen gebruik gebruikt worden, maar mogen niet verder verspreid worden.